Welkom op de Nieuwspagina!

DEZE PAGINA BEVAT DE ACTUELE INFORMATIE (2018) VAN DE ORDE.

De website wordt steeds aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.  De informatie op deze pagina is dus steeds het meest actueel en geldend voor ons werk. Op vragen en reacties zullen wij steeds z.s.m. ingaan. Wij wensen je inspiratie en vrede toe op je innerlijke pelgrimage.

 

Ingrid Wijvekate

Sjaak van Burken

Robert Swami Persaud

LOGES EN OPEN DIENSTEN IN WIJCHEN.

NB: alle onderstaande activiteiten worden vanaf 2018 in NIJMEGEN gehouden, tenzij anders aangegeven. 

-besloten Loges voor leden.

-Open Diensten voor proefleerlingen en alle belangstellenden (kosteloos en vrijblijvend).

Raadpleeg wel steeds deze Nieuwspagina!

Wat is een Open Dienst?

Een Open Dienst is een samenzijn waarbij er een gnostieke lezing wordt gehouden en een rituaal wordt uitgevoerd. Het samenzijn vormt een alchemisch (soms gespeld als 'alchemistisch') gebeuren. Dat betekent dat de aanwezige, door zich in stilte af te stemmen op rite en voordracht, in contact kan komen met het 'gnostieke stralingsveld', een troostrijk, verzachtend en vernieuwend bewustzijnsveld. De Open Dienst is er om 'elk oor dat horen wil' juiste inzichten te bieden. De toehoorder gaat daar helemaal zelf mee aan de slag. De een doet dat alleen, de ander in samenwerking met de Geestesschool van het Rozenkruis. Onze Open Diensten laten eenieder daar vrij in. De Geestesschool is dan ook een school, dat wil zeggen: een plaats waar men komt om te leren. Onze leden worden daarom 'leerlingen' genoemd. De Open Diensten beginnen steeds om precies 10.00 uur en zijn gratis en vrijblijvend toegankelijk. Na de voordracht voegen wij ons in een kring voor het gezamenlijk kringgesprek. We bespreken dan het thema waarover gesproken is en al je vragen zijn okee en welkom. Maar ook daar ben je vrij in, je mag ook alleen luisteren als je wilt.  

OPEN DIENST. 

Elke éérste zondag-ochtend van de maand!

Eerstvolgende Open Dienst: zondag 4 maart 2018 om 10.30 uur (tot 12.30 uur).

Thema: 'de Gnosis als het helende Levensbrood'. 

Er is alle ruimte voor vragen. Om 12.30 uur eindigen wij deze dienst. Ze is geheel kosteloos en vrijblijvend. Adres: hoek Prof. Regoutstraat en Prof. Cornelissenstraat in Nijmegen (gebouw Remonstrantse Kerk, dichtbij de Groenewoudseweg). Voor snelle informatie: bel gerust 06-553 007 52.

Wat is een Loge?

Een Loge is een besloten bijeenkomst, alleen voor de gnostieke Leerlingen. Tijdens de Loge vindt er een gnostiek Rituaal plaats en een voordracht. De sfeer die daarmee geschapen wordt helpt de Leerling om een individueel contact te scheppen met - zoals dat heet-  het geheiligde en gnostieke stralingsveld. De Loge is besloten zodat de Leerling zich geheel wijden kan aan het onderwerp. De Loge is dus geen plaats voor allerhande vragen en discussies. De Loge draagt bij aan de innerlijke heling en is inzichtsgevend.  Ze is alleen toegankelijk voor de Leerling die zijn of haar proefperiode naar behoren heeft afgerond hetgeen wordt bepaald door het voltallig Bestuur van de Orde.

 

Forum Fama Fraternitatis

Form Fama Fraternitatis.

Momenteel wordt er een nieuw internetformum opgezet voor Leerlingen. Nadere informatie volgt nog.

Ordelidmaatschap

LID WORDEN VAN DE ORDE?

Als je lid ('Leerling') wilt worden van de Orde is het goed om eerst eens een open bijeenkomst te bezoeken of je op de hoogte te stellen m.b.v. wat literatuur. We gaan er van uit dat je je kunt vinden in de inhoud zoals die op deze website is uiteengezet. Na inschrijving ben je eerst een tijdje proefleerling. Je bezoekt de Open Bijeenkomsten, je bestudeert de aangeboden werken en volgt de gnostieke (doorlopende) cursussen in de studiegroep. Je krijgt ook een persoonlijke mentor die jou begeleidt op deze gnostieke Weg. Ná die periode mag je de maandelijkse Loges bezoeken. Vanzelfsprekend is er altijd contact met je medeleerlingen indien je dat wenst. Wij zijn niet voor niets een Geestesschool, een gemeenschap van zielen op weg naar de 'Roos van het Hart' zoals dat zo mooi wordt uitgedrukt. De vraag hoe lang de proefperiode duurt is moeilijk te beantwoorden. Het hangt van jezelf af maar het is meestal minimaal één jaar.

WIE WORDEN LID EN WAAROM?

Rozenkruisers bestaan al zo'n 400 jaar in Europa. Eeuwenlang zijn ze verketterd, opgejaagd en bewonderd. Veel kunstenaars, edelen en schrijvers voelden zich gelieerd aan de aloude Broederschap van het Klassieke Rozenkruis. Hun werk was altijd het toepassen van de ware alchemie; niet in de zin van het maken van stoffelijk goud, maar in de zin van het zichzelf  'transfigureren' naar een hoge geestelijke staat. Paracelsus, Jacob Boehme, J.V. Andraea zijn voorbeelden maar ook veel Europese uitvinders van naam maakten deel uit van de Rozenkruisers-traditie en pasten haar wijsheid toe; niet altijd in het openbaar want de gevestigde Kerk vormde steevast een bedreiging.

Vandaag de dag is er in Europa vrijheid van denken en kunnen de Rozenkruisers ook vrijuit voor hun geestelijk leven uitkomen. Vrijwel alle beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd en mensen uit alle sociale klassen vinden hun weg. De Rozenkruiser is een man of vrouw die de Christus ín zichzelf tot aanschijn wil laten komen.  Die symbolisch 'voor de Jordaan' staat en weet dat hij die over mag steken. Dat 'oversteken' is een uiterst bijzonder proces. Het leidt tot levensverandering en inzicht 'met het hart' (Gnosis). Rozenkruisers vormen een gnostieke gemeenschap; elke Leerling wordt echter als individu beschouwd, er heerst binnen Rozenkruisers  geen kudde-mentaliteit! Je leert binnen de Orde veel over de bijzondere perspectieven die de geestelijke ontwaking met zich meebrengt. Je bent Leerling omdat je graag samen wilt werken, deskundige adviezen en begeleiding op prijs stelt en altijd in vrijheid je weg wilt vervolgen.

Voor de Leerlingen zijn er Loges, speciale werkgroepen voor het innerlijk werk en studie-bijeenkomsten. Loges zijn verstillende bezinnings-bijeenkomsten en studie-bijeenkomsten zijn er voor nadere studies in de Gnostieke Wijsbegeerte. In de speciale werkgroepen (ook wel 'Zevengroepen' genoemd omdat het meestal met zeven leerlingen wordt gehouden) wordt meer thematisch gewerkt met gnostieke onderwerpen; je mag eraan deelnemen ná de proefperiode. In de studie-bijeenkomsten wordt het inleidende studieboek behandeld. Deze bijeenkomsten zijn in elk geval noodzakelijk voor de proefleerling.  Ook de proefleerling ontvangt gratis het kwartaalblad 'GnosisLicht'.

Niets is moeilijk, maar het kan wel allemaal 'heel nieuw' voor je zijn. Daarom gaat het niet om je intellectuele vermogens maar om de Liefde Gods die je mag toelaten in jezelf, ten dienste van de Ander, de Godsvonk in je ziel.

 

WAAROM ZOU JE ROZENKRUISER WORDEN?

Misschien zou een antwoord kunnen zijn: omdat je je geroepen voelt.. Je komt in aanraking met zielsverwanten die (net als jij?) de gnosis van het Christendom ínnerlijk willen beleven. Je wordt voortdurend geschoold in eeuwenoude gnostieke en esoterische tradities. Je leert daardoor je leven in een heel ander Licht te zien. Je ervaart een bijzonder Krachtveld die beschermen wil door liefde. Zo wordt de Rozenkruiser ook een gids voor de medemens.

Bestaan er voorwaarden?

Er worden geen papieren gevraagd of opleidingseisen gesteld. We gaan er slechts van uit dat de Aanvrager oprecht is in zijn of haar intenties en dat de Aanvrager zijn best doet de bijeenkomsten te bezoeken en de studies te volgen. In de Orde heb je denkers, voelers, intellectuelen, praktisch gerichte zielen en theoretisch gerichte zielen, er zijn kunstenaars en wetenschappers, de ene Leerling wil meer voelen en laten bezinken, de andere Leerling wil geestdriftig alles lezen wat er maar te lezen valt (de Orde heeft een mooie verzameling boeken die de Leerling allemaal kosteloos mag lezen!) enzovoorts...

Maar er bestaan géén opgelegde levensgedragingen, voedingsvoorschriften, oefeningen en al wat dies meer zij. Wél vraagt de Orde aktief leerlingschap! Dus verrijk de bijeenkomsten met je aanwezigheid, stel je vragen, denk mee en ga de ervaringen aan! Mocht het Bestuur van de Orde constateren dat de proefleerling nauwelijks iets van zich laat horen (er is sprake van een passief of 'slapend' lidmaatschap) dan wordt het lidmaatschap na de proefperiode niet meer voortgezet of tijdens de proefperiode beëindigd.

Kosten lidmaatschap.

De Orde hanteert een richtlijn van € 20,= contributie per maand. Alle Loge-bijeenkomsten, studie-bijeenkomsten en bijeenkomsten van de werkgroepen zijn verder kosteloos.  Het eindigen van het lidmaatschap geschiedt door een mailtje of briefje naar het Bestuur; redenen daarvan behoeven niet te worden opgegeven.  

Rechtsvorm van de Orde.

De Orde (de aktieve groep) wordt gedragen door de Stichting Fama Fraternitatis Rosae Crucis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland o.nr. 09146727. De financiën van de Stichting worden gecontroleerd door het kantoor Sem Schäning, gevestigd te Nijmegen.  Het Dagelijks Bestuur van de Orde wordt gevormd door Sjaak van Burken, Ingrid Wijvekate en Robert Swami Persaud. Bestuursadviseur is Gerard ten Böhme. De Leerling contribueert dus aan de Stichting.

Lidmaatschap aanvragen.

Het lidmaatschap vraag je persoonlijk aan op een onzer Open Diensten. Je maakt dan kennis met ons en je kunt aldaar het aanvraagformulier vullen of meenemen. Je mag ook even bellen naar 06-553 007 52 om je vragen te stellen.

 

Uitnodigingen voor activiteiten.

Indien je regelmatig vrijblijvend op de hoogte gehouden wenst te worden van de activiteiten van de Orde of van diverse nieuwtjes hierover, mail ons dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 06-553 007 52.