Ja, maar deze dient slechts om de eigen innerlijke bereidheid binnen de Orde om de dienstbaarheid aan de ander te manifesteren. Het gradensysteem is een symboliek des geestes, die de blijdschap en kalmte van het innerlijk Koninkrijk vorm en kleur geeft, en die de ander tot licht moge zijn om ook zijn weg verder te vervolgen. Aan de Proefleerling die zijn jaar volbrengt worden de graden en de daarmee samenhangende rituele bevoegdheden nader uiteengezet.