Tot op heden worden de Logebijeenkomsten gehouden te Nijmegen en op termijn in de regio’s Utrecht en Den Haag. Een aantal jaren werkten wij vooral in de stilte omdat dat onzer inziens nodig was. Momenteel lijkt het ons de geschikte tijd om ons Werk verder bekend te maken –vandaar nu ook zo’n website- hetgeen er toe leiden kan dat de bijeenkomsten op termijn ook op andere plaatsen gehouden kunnen worden. Woont u dus nogal ver van de stad Nijmegen en heeft u belangstelling, schroomt u dan niet om toch kennis met de Orde te maken. Het licht van het Krachtveld kan en zal zich overal manifesteren waar de Toortsdragers aanwezig zijn, waar dan ook!

Meestal is een aantal van ca. tien Broeders en Zusters per regio –waar dan ook in het land- voldoende om ter plekke een Loge te vestigen zodat ook daar het Werk aangevangen kan worden.

Voor de goede orde: Logebijeenkomsten zijn alléén toegankelijk voor Broeders en Zusters van de Orde van het Klassieke Rozenkruis ‘Fama Fraternitatis’, hetzij als Proefleerling, hetzij als Ordelid. Voor niet-leden worden enkele keren per jaar openbare lezingen gehouden. Wilt u daarvan op de hoogte gehouden worden, laat het ons weten via e-mail of post. Vermeldt bij email ook altijd uw postadres s.v.p.