Literatuur

Albertson, Edward Kabbala. Den Haag 1973
Blavatsky, H.P. De Geheime Leer I en II. Den Haag 1988
Blavatsky, H.P. Isis Ontsluierd I en II. Den Haag 1911
Boehme, J. Aurora of Morgenrood. Amsterdam.
Churton, Thomas Geschiedenis van de Gnosis. Utrecht 1989
Freke, Timothy De Hermetica. ‘t Goy-Houten, 2003
Gadal, A. Het erfgoed der katharen. Haarlem 1986
Hall, Manley Codex Rosae Crucis. L.A. 1974
Hall, Manley Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian (..) L.A. 1977
Hartzema, Robert het Thomas Evangelie
Heindel, Max Rozekruisers Cosmologie of Mystiek Christendom. Amsterdam 1913
Heindel, Max De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers. Den Haag 2000
Heindel, Max De Wijsbegeerte der Rozenkruisers. Den Haag 1990
Hutin, George De Gnosis. Amsterdam 1982
Judge, W.Q. De Oceaan der Theosofie. Bussum
Jonas, Hans Het Gnosticisme. Utrecht 1963
Kok, D.J.P. Het Grote Misverstand. Den Haag 1974
Kooij, Pleun v.d. Fama Fraternitatis. Haarlem 1998
Krishnamurti,J. Commentaar op het Leven. Den Haag 1961
Kruisheer, J. Inwijdingsriten. Den Haag 1961
Leene, H. De Zeven Gemeenten in Asia. Haarlem 1970
Leene, H. Christiaan Rosencreutz. Haarlem 1972
Leene, H. Alchemie der Metalen. Haarlem 1981
Leene, H. Adem van de Gnosis. Haarlem 1982
Levi, Eliphas. The Great Secret. Londen 1975
Libra, A.C. Symbolen en Mythen in Religie. Den Haag 1922
Lindekens, Ben De Hemel op een Kier. Amsterdam 1975
Messing, Marcel De Weg der Katharen. Deventer 1986
Meyrink, Gustav De Golem. Amsterdam 1988
Meyrink, Gustav Het Groene Gezicht. Amsterdam 1974
Pagels, Elaine De Gnostische Evangelieën. Amerongen 1985
Peerbolte, L. Poimandres. Deventer 1974
Purucker, G. de Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte. Den Haag 1994
Purucker, G. de Aspecten van de Occulte Filosofie. Den Haag 1999
Quispel, G. (red.) De Hermetische Gnosis in de Loop der Eeuwen. Baarn 1992
Quispel, G. Het Evangelie van Thomas. Amsterdam 2004
Ritman, J.R. (red.) Hermes Trismegistos, Pater Philosophorum. Amsterdam 1990
Rozekruis Pers Gnosis als Innerlijke Religie. Haarlem 1997
Ruysbeek, E. van Het Evangelie van Thomas. Deventer 1990
Rijckenborgh, J.v De Roep der Rozenkruisers Broederschap. Haarlem 1987
Rijckenborgh, J.v Elementaire Wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis. Haarlem 1981
Santing, A.A. De Historische Rozenkruisers. Amsterdam.
Santing, A.A. De Manifesten der Rozenkruisers.
Slavenburg, Jacob Een Sleutel tot Gnosis. Deventer 1997
Slavenburg, Jacob Nag Hammadi Geschriften I en II. Deventer 1994
Slavenburg, Jacob De Hermetische Schakel. Deventer 2003
Smit, Frans Gustave Meyrink. Deventer 1986
Smit, Frans De Roep van het Rozenkruis. Haarlem 2000
Spencer Lewis, H. De Geheime leringen van Jezus. Wassenaar 1975
Spierenburg, H.J. De Philonische Geheime Leer. Deventer 2001
Swami Persaud, R.H Licht op Gnosis. Utrecht 2002
Swami Persaud. R.H. Kort en Goed: Gnosis. Utrecht 2005
Westenberg, Ger Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship
Wittemans, Fr. Geschiedenis der Rozenkruisers. Den Haag 1924


Noten

1.Gustave Meyrink: Het Groene Gezicht. Amsterdam 1974
2. Vandaar dat iedere Mysterieschool het oude adagium hanteert: ‘Gnothi Seauton’, dat is: Ken U Zelve (en U Zelve kennende, zult gij het Heelal en de Goden kennen…)
3. Marcus 1:3
4. Joh. 3 :28-30
5. van Rijn in ‘De Werkende Stilte’, Amsterdam 1957
6. Een voorzichtig voorbeeld vinden wij in de cultus die speelde rondom het oude naziregime van Adolf Hitler, zoals Trevor Ravenscroft dit uitgebreid beschreef in De Lans van het Lot (Deventer 1974).
7. J. Kruisheer: Inwijdingsriten. Den Haag 1969
8. Vers 24 van de Tau Te Tsjing, vertaald door J.A. Blok, Deventer 2000
9. De benaming ‘Rozekruiser’ heeft haar oorsprong in de Fama Fraternitatis van 1614, hoewel de schrijver Wittemans betoogt dat die naam ontstond in 1378. Ook bestaan er serieuze bronnen die vermelden dat de naam een nog oudere oorsprong heeft. Het jaar 1614 echter kunnen we wel beschouwen als een duidelijke manifestatie of openbaring van dit begrip. Lees meer in ons stukje over de ‘Geschiedenis der Rozenkruisers Traditie’.
10. Henk Leene: ‘de Adem van de Gnosis’.