Het Rituaal welke plaatsvindt in de Loge geeft vorm en kleur aan de symboliek des levens. Zij vormt tevens de stoffelijke spiegel van onze tocht door ons innerlijk. Daarom kan zij niet aan een ander verklaard worden. De mens die zichzelf in de spiegel ziet, kan dit spiegelbeeld niet aan de andere mens geven. Die ander zal zijn eigen spiegelbeeld er weer in zien. Het Rituaal is van oorsprong onpersoonlijk en transcendent. Zij wordt verstaan door iedere toeschouwer maar dan wel geheel op basis van zijn eigen bewustzijnsstaat. Naarmate het Rituaal vaker met aandacht ervaren wordt, naarmate meer ont-dekt wordt. Wordt echter gezocht naar de ontdekking, dan wordt die zoektocht een obstakel. Hij dient te aanschouwen om te aanschouwen, hij dient de rite te volbrengen om het volbrengen. Er zijn ervaringen die onuitspreekbaar zijn, woordenloos, die de gedachten voorbijgaan. Het is de ‘geest des harten’, de innerlijke rozenknop, die zich op haar eigen tijd ontvouwen zal. Het Rituaal vormt tevens de sleutel tot het Krachtveld. Het aanschouwen of uitvoeren van het Rituaal opent de individuele kanalen naar de hoge vibraties die reeds eeuwenlang ter beschikking zijn.


Tijdens de bijeenkomst in de Loge alwaar het Rituaal plaatsvind, wordt ook een voordracht gehouden. Het onderwerp is steeds van gnostiek-hermetisch-esoterische aard. Het eigen ontwikkelingsproces wordt belicht vanuit die visie. Niet de ontwikkeling van de persoonlijkheid, van het Ik, staat daarin centraal. Want deze is slechts de wegbereider, de Johannesmens. De voordrachten gaan over de voortgang der ziel, over de ontwaking van de geest des harten en hoe de mens, de persoon, hiervoor de voorwaarde kan vervullen. Het pad van hem die naar gnosis streeft is als die van de pelgrim die moedig zijn hartstochten en begeerten beteugelt, hij is als de samoerai die nimmer handelt uit haat maar uit plichtsbetrachting naar zijn levenswet, hij is als de Arjoena die, nadat hij de Wijsheid aanhoord had, zich losmaakte van zijn gehechtheden waardoor hij God kon aanschouwen van aangezicht tot aangezicht.