Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Leg dagelijks harte bloemen op het altaar van uw ziel, opdat uw Heilige der Heiligen geuren zal van liefde.

DE OPEN BIJEENKOMSTEN worden tot nader order niet meer aangeboden.

Wel worden er gnostische cursussen verzorgd van 7 lessen (avonden).

Heeftt u vragen, bel of mail gerust!