Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

De storm brak de hoogmoed van de jonge eik en deze boog zich naar de grasspriet om deemoed te leren.