Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Leg dagelijks harte bloemen op het altaar van uw ziel, opdat uw Heilige der Heiligen geuren zal van liefde.

De Loge.

Maandelijks wordt er een Loge gehouden. Dat is een besloten bijeenkomst voor de Confessio-leerlingen. De Loge is een ritueel-gnostische bijeenkomst waar de persoonlijke ziele-ervaring centraal staat. 

 

 

Onder het tabblad Bijeenkomsten – Loge vindt u meer informatie over onze Loges.