Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

De gedachten der wijzen zijn als het hout, dat het vuur doet vlammen en waarin de wereld zijn dwaasheid verbranden kan.

Studegroepen zijn volop in ontwikkeling. De váste studiegroep vindt plaats ná elke Open Bijeenkomst is  voor alle Leerlingen toegankelijk.

De 'tussendoor' studiegroepen worden telkens verzorgd al gelang daar behoefte aan is. Meestal zijn het bepaalde thema's die dan nader besproken worden. Het zijn zowel Leerlingen als belangstellenden (niet-leden) die hun vragen daartoe kenbaar kunnen maken.